finnpro2001

finnpro2001

Wednesday 1 August 2012

Vesi yhdistää

finnpro2001
finnpro2001 julkaisee artikkeleita, jotka ovat syntyneet Umeån Suomalaisen Kerhon aktivoiman projektin puitteissa tarkoituksena kartoittaa ruotsinsuomalaisten historiaa tuoreimman tutkimuksen valossa. Artikkelit on tietoisesti yritetty saattaa helposti luettavaan muotoon, yrittäen välttää liian tieteellistä esitysmuotoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että olisimme tinkineet tasosta. Kaikella esitetyllä on tieteellinen pohja ja lähde, vaikka esitystä ei ole rikottu lähdeviitteillä. Kaikki lähteet ovat lähdeluettelossa.

Haluamme myös julkituoda mielipidekirjoituksia jotka koskettavat ruotsinsuomalaisia kysymyksiä.

Artikkeleita

Mielipidekirjoituksia

Lähdeluettelo


© Mikael Reuter

 finnpro på svenska