finnpro2001

finnpro2001

Tiesitkö että...

Eurooppa ennen indoeurooppalaisia 
 •  suomalaiset on Euroopan vanhin kansa baskien ja saamelaisten ohella 
 •  kaikki nyky-Euroopan kansat, paitsi baskit ja saamelaiset, ovat geneettisesti lähisukulaisia 
 •  irlantilaiset ovat geneettisesti meistä kauimpana, hollantilaiset, ruotsalaiset ja eestiläiset lähimpänä – lähempänä kuin kielelliset sukulaisemme komit ja marit 
 •  kielitieteellisiä termejä (suom-ugr, indoeuroopp jne) ei käytetä enää tutkittaessa ihmispopulaatioiden biologista perimää, siis esim germaanit ei ole geneettinen ryhmä
 •  indoeurooppalainen (IE) perimä mainitaan läntiseksi, vaikka kansa on peräisin kaukaa idästä 
 •  Eurooppa ennen indoeurooppalaisten tuloa kuvataan rauhaisaksi kulttuuripiiriksi, jossa aseet olivat metsästystä varten. Sen jälkeen ilmestyvät linnotukset, poltetut ja ryöstetyt yhteiskunnat ja aseet tulevat vallan käyttövälineeksi ja symboleiksi 
 •  Tutkijat ehdottavat perinteisten elinkeinojen (metsästäjä, maanviljelijä) rinnalle kolmatta elannonhankintatapaa eli varastamista. Indoeurooppalaiset paimentolaiset ja ryöstäjät karuilta idän aroilta alistivat Euroopan tuskin aseistautuneet maanviljelijät, ja tästä syntyi uusi sekakansa, eurooppalaiset (vrt kolonialismi). Vain pohjoisimmat, liikkuvammat, metsästävät heimot onnistuivat säilyttämään alkuperäisen suom-ugr kielensä (SU) 
 •  Geopolitiikan perusteorian mukaan ovat idän ratsastajakansat dominoineet Euroopan ja Aasian historiassa. Euroopan nykyiset valtiothan ovat tätä perintöä; Rooman imperiumi kaatui mutta Kiina, mailman vanhin kulttuurijatkumo on ja pysyy 
 •  Esihistoriallisen asutuksen valtavirrat Suomeen ovat etelästä pohjoiseen, eikä idästä länteen 
 •  Suomalaiset kansat ovat asuneet Itämeren rantoja ainakin 10 000 vuotta (Suomusjärvi) 
 •  Kieliraja SU ja IE kielien välillä kulki 5500 eaa Hollannista Mustalle merelle ja eteläiselle Uralille, ja alkoi liukua pohjoiseen 
 •  Kielenvaihto ja kielirajan liuku pohjoiseen ei ole vieläkään pysähtynyt vaan jatkuu 
 •  Germaaniset kielet syntyivät 3500-2800 eaa alueella Skåne, Tanska, Pohj-Saksa ja eriytyivät muista IE-kielistä omaksuen syntaksia, sanastoa ja ääntämistä alueen alkuperäisväestöltä eli suom-ugrilaisilta (SU-substraatti). 
 •  Suomenkielen sana orja johtuu indoeurooppalaista tarkoittavasta sanasta arier, aryan 
 •  Megaliittimonumentti Stonehenge on ajalta 3500 eaa. Ensimmäiset indoeurooppalaiset, keltit, ylitti Kanaalin vuoden 700 eaa jälkeen. Kuka rakensi Stonehengen? 
Skandinaavit ennen indoeurooppalaisia 
 •  Skandinavian alkuperäisasukkaat ja kieli oli suomalaisugrilaisia (SU) 
 •  Pronssikauden kieli keski-Ruotsissa (läntinen varhaiskantasuomi) vaihtui germaaniseksi vasta vuoden 700 eaa jälkeen 
 •  Svealaisten ns ristiretket (1156?) Suomeen ja piispa Henrik ovat 1300-luvulla sepitettyjä tarinoita tarkoituksena laillistaa maan valloitus. Siis svealaiset hyökkäsi jo 800-luvulta kristittyyn maahan valtataistossa Novgorodin, Tanskan ja Saksalaisen ritarikunnan kanssa 
 •  Pohjanmaan ruotsinkielinen väestö on peräisin tästä valloituksesta 1200-luvulla, eivätkä he siis ole uudisasukkaita vaan maahantunkeutujia 
 •  Ei ole mitään todisteita että viikingit olisi idäntiellä käyneet kauppaa; idästä peräisin olevat muinaislöydöt Ruotsin maaperässä ovat sota- ja ryöstösaalista. 
 •  Uusin tutkimus esittää että ruotsalaiset viikingit olivat slaavilaisia, mm koska Novgorodista (Holmgård) löytyy paljon runsaammin ja huom vanhempia tyypillisiä "viikinki"-löytöjä kuin Ruotsista, joka viittaa vahvasti siihen, että ruotsalaisten viikinkien "alkukoti" sijaitsi Itämerestä itään. Esim Ruotsin valtion yhdistäjäksi mainittu kuningas Olof Skötkonung (ca 995-1022) oli slaavilainen kuten myös hänen kaksi vaimoaan 
 •  Ruotsin kuninkaan arvonimi "Vendien kuningas" (Rex Vandalorum) viittaa suomalaisiin 
 •  Vendien eli väinäläisten kansallinen symboli oli lohikäärme, ja aluksiaan he myös kutsuivat lohikäärmeiksi eli uiskoiksi 
 •  Vendien muinoin mahtava valtakunta käsitti Baltian rannat Rügenistä Kainuunmaahan, eli myöhemmät Kuurinmaan, Liivinmaan, Eestin ja Suomen (Varsinais-Suomi) 
 •  Suomenlahden ensimmäinen tunnettu nimi kartoilla oli Väinäläisten meri 
 •  Vuosi 1703 on Suomen historian tärkein vuosiluku; silloin perustetaan Pietari 
 •  Ruotsi ja Suomi erosivat yhteydestään, koska Aleksanteri I ja Napoleon niin tahtoi 
 •  Münster ja Olaus Magnus ylistävät Suomea rikkaaksi, mahtavaksi ja väkirikkaaksi maaksi Vasta 1800-luvulla tuli valtaan Runebergin keksimä: "On Suomi köyhä, siksi jää" 
 •  Venäjän vallan aika oli Suomen historiassa rauhan, taloudellisen kasvun sekä voimakkaan väestökasvun aika, ja silloin "syntyi" idea ja valtakunta Suomi 
Kainuunmaa – Kaland – Kvenland
 •  Pohjan perän ensimmäiset asujat oli todennäköisimmin saamelaiset 
 •  Pohja on ollut itä-kaakkoon suuntautunut alue niin kauan kuin voidaan asutusta erottaa 
 •  Asutushistoria alkaa jo esihistoriallisena aikana, ajanlaskumme ensi vuosisadoilta 
 •  Pysyvän asutuksen pioneereja olivat kainulaiset, myös karjalaisten panos on merkittävä 
 •  Viikingit, Birka ja Sigtuna eivät ole jättäneet mitään jälkiä tänne 
 •  Kainulaisten alkuperäinen ydinalue oli Kalanti Satakunnassa (Uudenkaupungin lähellä) 
 •  Svealaisten nimi Kainuunmaalle oli Kaland, norjanmiesten Kvenland 
 •  Kainuunmaa ei kuulunut Ruotsiin eikä Suomen, koska silloin ei ollut ko maita olemassa 
 •  800-luvulla ulottui svealaisten mahti pohjoiseen tuskin edes Taalainmaanjoelle (Dalälven) 
 •  Kainuunmaa ulottui muinoin Pohjanlahden ympäri Helsinglandiin, Ångermanjoelle 
 •  Geijerin (1825) mukaan käsitti Kainuunmaa Medelpadin, Ångermanlandin ja Länsipohjan, ja näitä suomalaisia tunki pohjoiseen norjalaisten ja ruotsalaisten paine 
 •  Snorri Sturluson kirjoittaa saagassa Fundinn Noregr Kainuunmaasta ja sen kuninkaan pojista Górr ja Nórr, jotka valloittavat Skandinavian Atlantin rannat ja perustavat sinne valtakunnan, jonka Nórr nimittää itsensä mukaan Norjaksi 
 •  jos runoniekat ja Sturluson olivat oikeassa, tiesi esim Harald Hårfagre, Britannian valtaaja Wilhelm Valloittaja, ja monet muut keskiajan mahtimiehet, että he olivat Suomen ja Kainuunmaan mahtavan kuninkaan Fornjotrin perillisiä, ja olivat tästä ylpeitä 
 •  Skallagrimssonin saaga 1200-luvulta kertoo kuinka norjanmies Thorolf ja kainulaisten kuningas Kaukomieli (Faravid) yhdistävät voimansa karjalaisten expansiota vastaan 
 •  Kainulaiset (sithoni) mainitaan ensi kertaa roomalaisissa asiakirjoissa eka vuosisadalla 
 •  Kainulaiset mainitaan viimeisen kerran Ruotsin asiakirjoissa vuonna 1271 
 •  Kainulaisten elinkeinopiiri ulottui lännessä Atlantille, Pohjoisessa Jäämerelle, etelässä Helsinglandiin ja idässä Karjalaan 
 •  Pohjanlahtea kutsutaan Kainuunmereksi (Kvenhavet) vielä 1600-luvulla 
 •  Uumaja ja Bygdeå mainitaan ensi kertaa asiakirjoissa vuonna 1314 
 •  Bygden kivi oli Ruotsin ja Novgorodin rajamerkki Pähkinäsaaren rauhassa 1323; siis jopa venäläiset oli ennen ruotseja Kainuunmaalla 
 •  Bygden kivi ei ole merkitty millekään kartalle, eikä siitä tiedä edes turistitoimisto, mutta siellä se siirtolohkare seisoo pohjoiseen Ratanista kesämökkialueen niemessä 
 •  Kainuunmaa pirstoutui 1323 kolmeen osaan; Ruotsin Länsipohja (Västerbotten) ruotsalaistui, Venäjän Cajnu (Pohjoispohjanmaa), ja Suomen Pohjanmaa (Österbotten) 
 •  Österbotn, som Qwenland är… kirjoitti Messenius (1579-1636) 
 •  Kaarle IX otti itselleen lisäarvonimen "kainulaisten kuningas" (Kvenernas konung) 16. maaliskuuta 1609, kenties kunnianosoituksena Pohjanmaan talonpojille, jotka auttoivat Kaarle-herttuan valtaan ns Nuijasodassa Klaus Flemingiä ja Sigismundia vastaan 
 •  Pietari Braahe nuoremman virallinen titteli 1637 oli Suomen, Ahvenanmaan ja Pohjanmaan (Österbotten) kuvernööri 
Pirkanmiehet – pirkkalaiset 
 • Pirkanmiehet oli alkujaan suomalaisten erämiesten, kauppamiesten ja veronkantajien kilta Pirkkalasta, ja kainulaisten vallanperijiä Pohjan perillä
 • Pirkkalaiset mainitaan ensi kertaa asiakirjoissa 1328 (1277?), viimeisen kerran 1617
 • Pirkkalaisten etuoikeudet säilyi vuoteen 1554, jolloin Kustaa Vaasa siirsi veronkannon kruunulle ja pirkkalaisista tuli kruunun vouteja; valtio otti vallan – ja maat
 • Pirkkalaisten kauppaetuoikeudet veromaillaan (lappmarker) hävisi, ja heistä tuli tavallisia kauppaporvareita; nimitys pirkanmies katoaa vähitellen mutta kauppaa käy sama ryhmittymä, ilman kruunun suomia etuoikeuksia ja kilvassa muiden kanssa

Mikael Reuter

Home