finnpro2001

finnpro2001

Hajota ja hallitse

Hajota ja hallitse 1/3

Integraatio on assimilaatiota eli sulautumista
Ruotsin akateemiset (Wiklund, Lundborg mm) esittivät 1900-luvun alussa että suomea puhuvat Ruotsin suomalaisseuduilla ovat rodullisesti alunperin ja enimmäkseen ruotsalaisia, ja vain olosuhteitten johdosta puhuvat suomea. Tätä suomalaistumisteoriaa markkinoitiin samalla kun seutujen ruotsintamistyö pantiin alulle. Kampanja kuvattiin kulttuurityöksi tarkoituksena palauttaa väestölle sen alkuperäinen kieli. Tutkijat korostivat että koska suomalaiset, siis myöhemmin ja ruotsalaisten jälkeen, muuttivat seudulle suurin laumoin ja lisääntyivät nopeammin kuin ruotsalaiset, niin ruotsalaiset joutuivat vähemmistöön ja suomalaistuivat. Aikakauden kuuma kysymys oli näet että ruotsalaiset pelkäsivät olevansa sukupuutton hiipuva kansa. Lapsia syntyi liian vähän ja useat näistä huonolaatuisia, ongelma johon rotubiologit hakivat ratkaisua.

Mielenkiintoista että rotubiologi ja professori Herman Lundborg ja muut ruotsalaiset kallonmittaaja-asiantuntijat pitivät Tornionlaakson suomalaisia ruotsin rotuun kuuluvina, vaikka nämä expertit luokittelivat suomalaiset kansana mongooleiksi eli alempaan rotuun. Lundborg oli alkuunpanija mailman ensimmäiselle valtiolliselle eugeniikan (rotuhygienia) laitokselle v 1921, Rasbiologiska Institutet Uppsalan yliopistolla, mistä natsitkin hakivat innoitusta. Laitos toimii vielä tänään.

Suomen kielen erityisasema ja muita myyttejä
Vähemmistöpoliittinen sopimus astui voimaan v 2000 ja ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, Tornionlaakson suomalaiset, romanit ja juutalaiset merkittiin kansallisiksi vähemmistöiksi. Kruunu myös sitoutui tukemaan ja suojaamaan viisi vähemmistökieltä: suomen kielen, saamen kielen, Tornionlaakson suomen, romani chibin ja jiddishin.

Kruunu päätti tosin jo 8.9.1994 että suomen kielellä on erityisasema kuningaskunnassa: "Denna särställning bör beaktas på olika nivåer och sektorer i det svenska samhället."

Saamelaiset vuoden 2000 sopimus tunnisti alkuperäiskansaksi mutta ei suomalaisia. Tutkijat toteaa kuitenkin että suomen heimot ovat, saamelaisten ohella, asuttaneet maata sitä mukaa kun sitä jään alta paljastui eli ainakin 10 000 vuotta. Ei siis 500 vuotta niinkuin väitetään. Kuten tutkijat sanovat: "kansat voivat vaihtaa kulttuurinsa ja kielensä mutta ei geenejään".

Suomen kieli on Skandinaviankin alkuperäiskieli
Suomen kielen historia on yhtä vanha kuin kantaväestön historia, mutta sitä leimaa kielenvaihto eli väestö vaihtaa oman kielensä uuteen. Kieliraja uralilais/suom-ugrilaisten (U/SU) ja indoeurooppalaisten (IE) kielten välillä on liukunut Keskieuroopasta pohjoiseen alkaen n 7500 vuotta sitten. Kielenvaihto U/SU-kielestä IE-kieleen on sulauttanut U/SU-kansoja IE-kansaan. IE-kieli tuli kantaväestön kieleksi mutta U/SU myös muutti IE-kieltä (IE+su) eli myötävaikutti näiden IE-kansojen (germaanit, slaavit, baltit ym) syntyyn, ja eriytymiseen muista IE-kansoista.

Pohjoisimmat väestöt jäivät kieleltään enemmän tai vähemmän ennalleen. Heillä on poikkeuksena tallella (muuntuneena) alkuperäinen puhuttu kieli. Näillä muilla ei ole vaan he ovat vaihtaneet kielensä IE-SU -sekakieleen vain joitain tuhat vuosi sitten. Kieliraja on nyt pohjoisessa Fennoskandiassa norjan/ruotsin/venäjän ja saamen/suomen/karjalan välisenä. Kielenvaihdon ja kielirajan liuku kohti pohjoista ei ole vieläkään pysähtynyt; se jatkuu edelleen eli norja, ruotsi ja venäjä voittavat alaa saamen, suomen ja karjalan kustannuksella.

Skogsfinne on tänään svenne
Keskiruotsin pronssikauden suomen heimot vaihtoi kielensä n 2700 vuotta sitten ja läntinen varhaiskantasuomi hävisi. Tage Erlanderin esi-isät ja muut metsäsuomalaiset kaskenpolttajat, jotka asuttivat 150 pitäjää 10 läänissä 1500- ja 1600-luvuilla, tulivat kielenvaihdon viimeiseen vaiheeseen 1960-luvulla, eli heidän äidinkielensä hävisi. Missä vaiheessa olet Sinä? Sinun lapsesi? Heidän lapsensa? (Estelle on skogsfinne-prinsessa; Danielin suku on Seppäläinen, sanoo isoisä Westling).

Kruunu tuotti maahan 1600-luvulla tieto-taitona muutama tuhat valloonia. Heidän jälkeläisensä väittävät että lähes miljoona svenneä on vallooni-sukua, mikä on aika optimistinen arvio jopa viriileiltä keskieurooppalaisilta. Kuinka monta svenneä on suomen sukua kun tiedetään että suomalaisia muuttanut monin verroin? Jos lasketaan vielä alkuperäisväestö, nämä kielensä vaihtaneet?

Hajota ja hallitse 2/3


Viralliset kielet ja vähemmistökielet
Tasavallan presidentti lähetti terveiset Uumajan vähemmistöviikolle keväällä 2000, ja puhui suomen kielen 500-vuotisesta historiasta Ruotsissa, ja pahoitteli että Ruotsi ”menetti” Suomen (1809). Presidentti on feministi ja tunnettu etnisten ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaja. Hän haluaa että ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli. Suomen kielen asemasta Ruotsissa ei tämä feministi ole kiinnostunut vaikka vastaavat vähemmistöt ovat yhtä suuret, ja suomen kielen historia Ruotsissa on huomattavasti pitempi kuin ruotsin kielen Suomessa. Ruotsin kieli pakotettiin Suomeen vasta valloituksen jälkeen 1200-luvulla, kun taas suomen kieli on Ruotsissa alkuperäiskieli.

Tunnustetut vähemmistöt
Kruunu on tunnustanut seuraavat kansalliset vähemmistöt ja kielet:
  • saamelaiset, alkuperäiskansa. SIL Int, YKn virallinen neuvonantaja kielikysymyksissä ilmoittaa viisi saamen kielen ryhmää; Uumajan (500), Piitimen (1 000), Luulajan (2 000), pohjoissaami (5 000), eteläsaami (2 500). Kaikki tiedot vuodelta 1995.
  • suomalaiset, alkuperäiskansa. SIL laskee suomea puhuvat 443 000.
  • romanit ja romani chib. Ryhmä ei ole yhtenäinen (zigenare, resande, tattare) ja esittää eri versioita alkuperästään. Myös asiasta keskustelu on tulehtunutta. Resande-väestön kieli resande-rommani ja mustalaisten romanès ovat huomattavan samankaltaisia. Molemmissa on suuri määrä hindi-sanoja, ja molemmat määritellään kieleksi romani chib. chib tarkoittaa kieli. Täten romani chib tarkoittaa romani-kieli, tai vapaammin, äidinkieli. On todettu että siirtolaiset Pakistanista ja Intiasta osaavat kommunikoida romanien kanssa. Tämä ei todista että romanit ja intialaiset tieteellisellä varmuudella ovat samaa kansaa - mutta se ei myöskään todista että he eivät ole. Romanit vaelsivat Eurooppaan keskiajalla,  aina valtaväestöjen syrjiminä. Ensi maininta Ruotsissa 1512 mutta siirrettiin pakolla, siis etnisesti puhdistettiin, valtakunnan itäpuoliskoon. Näin syntyi ryhmä ”finska romer”. Romanit saivat luvan asettua asumaan Ruotsiin vasta 1800-luvun lopulla. SIL Int laskee kaksi romani-kieliryhmää; romani kalo (1 000-2 000) ja romani vlach (1 000). 
  • juutalaiset ja jiddish. Juutalaisten historiallinen kieli on semiittinen heprea. Jiddish on Itäeuroopan ei-semiittisten eli ashkenazi-juutalaisten (kazareja, turkkilaisia, mongoleja) käyttämä slaavin ja saksan sekoitus. Jiddish jaetaan kahteen pääryhmään, itä ja länsi, riippuen miten suuri osuus slaavia tai saksaa. SIL luokittaa jiddishin kuolleeksi kieleksi Euroopassa. Ruotsissa puhuu kourallinen Itäeuroopan juutalaisia jiddishiä. Israel ei tunnusta jiddishiä edes kieleksi saatikka vähemmistökieleksi, vain Ruotsi ja Valkovenäjä. Juutalaiset saivat kansalaisoikeudet Ruotsissa 1870. Juutalaiset laskee n 20 000 henkeä Ruotsissa, joista puolet avoimesti juutalaisia, puolet ”ruotsalaisia”. Ruotsin juutalaiset, ainoana vähemmistöistä, eivät halua rekisteröityä, kuten DO ehdottaa, voidakseen tehokkaammin suojata vähemmistöjen oikeuksia.   
  • Tornionlaakson suomalaiset ja meänkieli. Uudisraivaajia ja pioneerejä jotka asuttaneet Pohjan perää vuosisatoja. Puhuvat alueelle tyypillistä suomea johon sotkettu ruotsin sanoja (kökssvenska). Osa väittää että tämä olisi oma kieli, meänkieli. Useimmat, myös Suomen kielilautakunta, toteaa että kyseessä suomi. Kruunu käyttää nimitystä Tornionlaakson suomi. SIL laskee nämä suomalaiset ryhmään ruotsinsuomalaiset.  
Divide et impera
Ruotsit ovat onnistuneet hajottamaan suomalaisten rivit, niinkuin vanhat roomalaiset: hajota ja hallitse. Kruunu on myöntänyt erioikeuksia Pohjan perän suomalaisille ja se on kantanut hedelmää. Väylän läntisen puolen suomen heimojen aktivistit jopa väittävät tänään että he ovat oma kansa jolla on oma kieli. Pohjan perän asutushistoria on tieteessä jo aikoja selvitetty kuten myös asuttajien juuret. Väittääkö joku ettei tästä muka tiedä.

Yksi meänkielen puhemies kirjaa: "Tornedalingarna känner inte den minsta uns samhörighet med det finska språket". Politrukit nauraa että helppoa on vähemmistöpolitiikka kun vain osaa pilkkoa vähemmistöt impotentteihin osiin, ja usuttaa ne toistensa kimppuun. Kruunu jakaa tukea ”oikeauskoisille” elimille, joiden toiminta on suoraan kruunusta riippuvainen.

Vähemmistökysymys on tärkeä, lausui tornionlaaksolaisten puhemies helmikuussa -05, erityisesti kun on kyse resursseista. Eli siis kruunun varoista näiden aktivistien elättämiseen. En olisi osannut paremmin sanoa. Follow the money.

Hajota ja hallitse 3/3

Tasa-arvoa Neuvostoliiton malliin
Miten Ruotsi sitten sijoittuu vähemmistökysymyksissä. Ruotsi pitää itseään esikuvana tasa-arvon ja eri ryhmien samojen oikeuksien suhteen kun kruunu, Neuvostoliiton mallin mukaan, kirjaa tasa-arvoa mutta vain paperilla. Tosiasia on että tämä ylistetty vähemmistöpäätös on yksipuolinen poliittinen päätös joka muotoiltiin asiantuntijoiden neuvojen vastaisesti. Se on vain yritys johtaa huomio pois siitä että Ruotsi ei ole ratifioinut YKn vähemmistösopimusta, eikä anna mitään signaaleja että edes aikoisi niin tehdä. Tämä YKn sopimus on esim Kanadassa mahdollistanut inuiittien itsehallintoalueen Nunavuk Kavamatin perustamisen.

Elokuun 10. on kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä. Ruotsin saamet ei tätä päivää juhli koska he sanovat olevansa valtaväestön syrjimä ja sortama. Politrukit ovat ilmoittaneet että saameilla ei ole mitään toiveita saada itsehallintoa, saada takaisin tai edes korvausta menetetyistä oikeuksista ja maista. Samat politrukit kritisoivat kovaäänisesti vähemmistöjen syrjintää, siis muiden maiden harjoittamaa syrjintää vähemmistöjään kohtaan.

Ei-tunnustetut vähemmistöt
SIL International luettelee mm seuraavat kielet ja puhujat Ruotsissa (1995): albaani 4 000, tanska 35 000, eesti 60 000, farsi 35 000, kreikka 50 000, kurmanji 10 000, latvia 6 000, norja 28 000, serbokroatia 120 000 tai enemmän, turkki 20 000, turoyo 20 000, Latinalaismerikasta 35 000, Irakista 6 000, sokeat 15 716 ja kuurot 8 000.

Nämä vähemmistöt jäävät vuoden 2000 vähemmistöpäätöksen ulkopuolelle 150 vuoden säännön johdosta. Sääntö oli politrukien konstruktio sisällyttää sopimukseen ne kaksi vähemmistöä joiden kohtalosta ruotsalaiset tuntevat erityisen huonoa omatuntoa, nimittäin romanit ja juutalaiset, ja sulkea ulos nämä muut. Poissuljetut vähemmistöt, joista useimmat ovat huomattavasti suurempia kuin tunnustetut (paitsi suomalaiset), tulevat kai lainsäädännön pariin kun täyttävät 150 vuoden säännön. Vai luottaako kruunu että integraatio eli sulautuminen poistaa tämänkin ongelman…

Kotikieli ei ole äidinkieli
Kotikieli on politrukkien keksimä fascistinen kassara jolla ihmisiltä kuohitaan äidinkieli. Aina 1960-luvulle kielsi Ruotsin koulu suomen kielen käytön ja opettajat pieksi ne jotka välitunnilla erehtyivät äidinkieltään käyttämään. Myöhemmin keksittiin ”kotikieli” jolla tehokkaasti voidaan kitkeä äidinkieli pyhän inkvisition, oops pyhän integraation nimessä. Äidinkieli on ihmisoikeus. Mutta ei Ruotsissa.

Integraatio on sulautumista valtaväestöön
Nomenklatura eli poliitikkojen luokka on tietenkin tyytyväinen vähemmistöpäätökseensä joka ei mitään edes maksa kuin vähän roposia pitämään suut supussa (tai rahantulo ehtyy). Merkillepantavaa on se että ne, jotka sanovat edustavansa ruotsinsuomalaista väestöä, ja jotka sen nimissä ovat hyväksyneet sopimuksen, ovat tyytyväisiä näihin tyhjiin sanoihin. Suomalaisten ja suomen kielen erityisaseman julistus riippuu kehystettynä yhdistysten seinällä. Tosiasiassa ovat ruotsit onnistuneesti vesittäneet koko vähemmistökysymyksen, kuten roomalaiset: hajota ja hallitse. Ruotsin suomalaiset on hajotettu kahteen leiriin, ja alkuperäiskansat ovat nyt tasavertaisia monen todellisen vähemmistön rinnalla. Tasavertaisesti vailla valtaa.

Suomen kielen yrityisasema merkitsee käytännössä että se rinnastetaan mustalaiskieleen ja jiddishiin, yhteen Euroopan kuolleista kielistä. Politrukit tietysti toivoo että myös suomen kieli kuolee pois, ja ongelma häviää. Kuten kieliraja jatkaa liukua pohjoiseen, on suomen kielen kohtalo sinetöity. Siis jos emme tee asialle mitään. Meidän täytyy tehdä pesäero poliittisesti korrektiin ja rasistiseen integraatioon, joka on samaa ruotsintamisprosessia, jota mm Tornionlaaksossa harjoitettiin fasistisin keinoin aina 1960-luvulle asti.

Moniarvovalmistelukunnat tuottavat vain moniarvounelmia poliitikkojen päiväuniin. Käsitettä integraatio yritetään leppoisasti markkinoida kotouttamisena. Älä anna itseäsi huijata. Integraatio on assimilaatiota, joka tarkoittaa vähemmistöjen sulautumista valtaväestöön, sen kulttuuriin ja kieleen.

Mikael Reuter